Винаги съм се изумявал на абсурдния маниер на действие на всякакви видове институции, държавни и частни. Начинът, по който се придържат към глупаво написани правила, които дори да бяха добре написани, пак не може да са валидни във всички случаи. Просто защото хора, истории и…