Най-редовно планирам, как ще почна да спестявам и ще спра да тегля кредити, ама все си оставам само с пожелаването. Обаче трябваше да си изпатя, преди да се науча, че с бързите кредити трябва да се внимава. На първо място трябва да се подбира от…