Постоянно слушам, как бързите онлайн кредити трябвало да се харчат разумно. Никой обаче не ти обяснява какво се разбира под разумно. Защото ако разумно е само да се тревожиш за сметки, за болести или за течовете в банята, то аз не мисля така. Просто не…